Menu Zamknij

Polityka Prywatności

Drogi Kliencie,

z dniem 25 maja 2018 r. w życie wchodzi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

stickery.net szczególną wagę przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych. W tym zakresie,  realizujemy zadania w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest najwyższy poziom obsługi informatycznej i stosowanych systemów zabezpieczeń. Drugim, w świetle uregulowań RODO, jest dbałość o zgodność przetwarzania Państwa danych z przepisami prawa.

W ramach wspomnianej Polityki Prywatności, stickery.net dba również o Państwa prawa w zakresie otrzymywania informacji marketingowych. Celem Spółki jest kierowanie treści do osób, które są faktycznie zainteresowane ich otrzymywaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na dostęp do możliwości korzystania z usług świadczonych przez stickery.net. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać poprzez rezygnację z subskrypcji. Jest to możliwe przez kontakt poprzez jeden z kanałów wskazanych w aktualnym Regulaminie – Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności.

Regulamin zakupów

1) stickery.net – czyli stickery.net Andrzej Kogutowicz, ul. Wilczańska 77, 37-700 Przemyśl, NIP 7952298476;

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez stickery.net dostępny na stronie internetowej pod adresem www.stickery.net;

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wysyłce towaru, nie wynikające ze złej woli właściciela sklepu;

5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których stickery.net skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, przy czym przesyłki realizowane są w dniach roboczych tj. poniedziałek – piątek, a wszelkie zamówienia są przygotowywane i wysyłane są niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 7 dni, wyłączając sytuacje losowe zawarte w pkt.4 regulaminu;

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, godz.  9.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT);

8) Opłata za zamówiony towar możliwa jest tylko poprzez portalu Przelewy24.pl, wpłatę na konto bankowe lub za pobraniem pocztowym;

9) Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem serwisu;

10) W razie braku lub niezgodności towaru z zamówionym prosimy serdecznie o kontakt mailowy, każde zgłoszenie reklamacyjne rozpatrzone będzie indywidualnie.

11) W przypadku indywidualnych wzorów zamówień otrzymanych od klienta, osoba zamawiająca oświadcza, że posiada prawa autorskie to wykonania produktu.

12) Kupując w naszym sklepie składasz oświadczenie, że obligujesz się do odbioru zamówionego towaru (tak, wykonujemy dla Ciebie towar na zamówienie, nie mamy stanów magazynowych). W przypadku niedokonania zapłaty lub nie odebrania przesyłki pobraniowej będziemy dochodzili roszczeń na drodze prawnej.

Zwroty

13) Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Nie dotyczy to oklein przygotowywanych na specjalne zamówienie, w tym indywidualnych;

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@stickery.net

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: stickery.net, ul. Wilczańska 77, 37-700 Przemyśl , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli w przypadku zakupu naklejek większa część oklein dedykowanych i wlep wykonywanych bezpośrednio po ich indywidualnym zamówieniu, oraz tekstylia które wykonywane są w 100% pod zamówienie klienta.

Reklamacje

14) W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@stickery.net lub drogą pocztową na adres stickery.net ul. Wilczańska 77, 37-700 Przemyśl .

Sklep nie bierze odpowiedzialności za niepoprawną aplikację oklein lub zniszczenia powstałe w skutek nieumiejętnej aplikacji, lub stanu powierzchni przed aplikacją.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: stickery.net ul. Wilczańska 77, 37-700 Przemyśl

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad, (jeśli po zbadaniu przez nas okaże się ze wada wystąpiła przed aplikacją)
  • usunięcia wady, (jeśli po zbadaniu przez nas okaże się ze wada wystąpiła przed aplikacją)

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej (jeśli po zbadaniu przez nas okaże się ze wada wystąpiła przed aplikacją)

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.